کلید و پریزهای سنتی کوباکو

کلید سنتی مکانیکی و پریزهای سنتی با فریم شیشه ای نشکن و مکانیزم با کیفیت بالا و منطبق با کلیدهای لمسی هوشمند از لحاظ ظاهری.

کلید پریز سنتی