تجهیزات جانبی خانه هوشمند (سایر برندها)

تجهیزات جانبی خانه هوشمند شامل شیر برقی آب و گاز، سنسور سقفی ۳۶۰ درجه، قفل دیجیتال و قفل مقابل برقی، سنسور حرکتی، منبع تغذیه و… .

تجهیزات جانبی هوشمندسازی خانه