مقالات خانه هوشمند

هوش مصنوعی در خانه هوشمند

کاربرد هوش مصنوعی در خانه هوشمند

هوش مصنوعی به انگلیسی Artificial intelligence که به طور مخفف آن را AI نیز می‌نامند؛کاربرد هوش مصنوعی در خانه هوشمند در واقع از طریق تکنولوژی ای است که به نحوی قابلیت تفکر دارد؛ البته این قابلیت تفکر با چیزی که ما به عنوان تفکر انسانی می‌شناسیم تا حد زیادی

ادامه مطلب