مقالات خانه هوشمند

استاندارد KNX چیست؟ آشنایی با پروتکل KNX

استاندارد KNX یک استاندارد شبکه است که نام آن از مخفف کلمه Konnex گرفته شده است. این پروتکل توسط انجمن KNX اداره می شود. این استاندارد در قالب یک پروتکل ارتباطی به شکلی گسترده برای اتوماسیون ساختمان و خانه، طراحی شده و توسعه یافته است و بر اساس پروتکل

ادامه مطلب